Đầu tưới nhỏ giọt

Mã SP: CHN00054

3.000₫
Sử dụng để tứoi nhỏ giọt trực tiếp vào gỗ cây. Với luu lượng tùy chọn: 2L/4L/8L trên giờ
Số lượng
- +
Sản phẩm liên quan

Sử dụng để tứoi nhỏ giọt trực tiếp vào gỗ cây. Với luu lượng tùy chọn: 2L/4L/8L trên giờ

Về đầu trang